Mellombels adresseliste

I samband med opprettinga av driftsorganisasjonen etter Museumsprosjektet (MUSIT), og fordi det er problem med telefonlista til Universitetet i Oslo, vil vi forsøke å halde denne lista over tilsette ved EDD, og over dei som er gått vidare til MUSIT, nokon lunde oppdatert.

EDD

Postadresse: Postboks 1123 Blindern, 0317 Oslo

Besøksadresse: Gaustadalléen 25, 3. etasje

Tilsette

Birkeland, Alfhild
(førstekonsulent)
Gaustadalléen 25, 3. etasje
+47-22844831
alfhild.birkeland@edd.uio.no

Eide, Øyvind
(systemutviklar)
Gaustadalléen 25, 3. etasje
+47-22854989
oyvind.eide@edd.uio.no

Holmen, Jon
(systemutviklar)
Gaustadalléen 25, 3. etasje
+47-22854986
jon.holmen@edd.uio.no

Lien, Elisabeth
(systemutviklar)
Gaustadalléen 25, 3. etasje
elisabeth.lien@iln.uio.no

Ore, Christian-Emil Smith
(fagleg leiar)
Gaustadalléen 25, 3. etasje
+47-22856968
c.e.s.ore@edd.uio.no

MUSIT

Postadresse: USIT, Postboks 1059 Blindern, N-0316 Oslo

Besøksadresse: Forskningsparken/USIT, Gaustadalléen 21

Tilsette

Glenndal, Svein Gunnar
(systemutviklar)
Gaustadalléen 21
+47-22852797
s.g.glenndal@usit.uio.no

Jordal, Ellen Aasprang
(systemutviklar)
Gaustadalléen 21
+47-22852810
e.k.a.jordal@usit.uio.no

Ohlson, Sofia
(driftsansvarleg)
Gaustadalléen 21
sofia.ohlson@usit.uio.no

Olsen, Stein Aleksander
(systemutviklar)
Gaustadalléen 21
+47-22852795
s.a.olsen@usit.uio.no

Stabell, Jarle
(systemutviklar)
Gaustadalléen 21
+47-22840110
jarle.stabell@usit.uio.no