Kontakt oss

Besøksadresse
Eining for digital dokumentasjon
Gaustadalleen 25, 3 etasje.
Oslo

Postadresse
Eining for digital dokumentasjon
Postboks 1123, Blindern
N-0317 Oslo
Norge

Telefon
Sentralbord: (+47) 22 85 49 82
Telefax: (+47) 22 85 49 83

E-postadresser
henvendelser@edd.uio.no
feilmelding@edd.uio.no
webmaster@edd.uio.no

Adresselister
Mellombels adresseliste
Telefonliste